Лечебни заведения

Лечебни заведения

Списък на изпълнителите на здравни услуги, с които „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ ЗАД има сключени договори за абонаментно обслужване на застраховани лица.

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „Пулс“ АД

Многопрофилна болница за активно лечение

Благоевград ул. „Славянска“ № 62 073/ 88 20 20

073/ 88 20 65

Болнична медицинска помощ
2 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПУЛС“ ООД

Медицински център

Благоевград ул. „Славянска“ № 62 073/ 88 20 20

073/ 88 20 65

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ 1 БУРГАС ЕООД

Диагностични-консултативен център

Бургас бул. „Стефан Стамболов“ № 73 056/810 571 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 МБАЛ – Бургас АД

Многопрофилна болница за активно лечение

Бургас бул. „Стефан Стамболов“ № 73 056/810 547
056/894 703
Болнична медицинска помощ

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ – І „СВ. КЛИМЕНТИНА – ВАРНА“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

Варна бул. „Съборни“ № 40 052/603 802

052/918 781

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 ДКЦ „ЧАЙКА“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

Варна ул. „Н. Вапцаров“ № 2 052/786 901

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

3 МЦ „САНИТА“ ООД

Медицински център

Варна кв. „Младост“ № 163 052/571 841

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Аркус Медикъл“ АД

Медицински център

Велико Търново ул. „Ниш“ № 1 062/640 932 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Биомед-99“ ЕООД

Медицински център

Видин ул. „Търговска“ № 2 0887 359 359

0878 856 040

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 МЦ „Свети Иван Рилски“ ООД

Медицински център

Видин ул. „Бдин“ № 16/4 094/600 655 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „Хр. Ботев“ АД

Многопрофилна болница за активно лечение

Враца бул. „Втори Юни“ № 66 092/626 140

092/665 110

Болнична медицинска помощ
2 „ДКЦ 1 Враца“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

Враца бул. „Втори Юни“ № 66 092/ 62 20 83

092/ 62 63 09

Извънболнична медицинска помощ

13Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „ДКЦ 1 Габрово“ EООД

Диагностични-консултативен център

Габрово бул. „Трети Март“ № 3 066/813 350

066/804 905

Из14вънболнична медицинска помо15щ

Лабора16тория

ЯМР17

2 МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

Многопрофилна болница за активно лечение

Габрово ул. „Д-р Илиев – детския“ № 1 066/808 911 Болнич18на медицинска помощ

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „ДКЦ II-Добрич“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

Добрич бул. „25-ти Септември“ № 68 058/604 574 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Св. Иван Рилски 2003“ ООД

Медицински център

Дупница ул. „Иван Вазов“ № 26 0701/59 500 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 СБНАЛ „Свети Лазар“ ЕООД

Специализирана многопрофилна болница за активно лечение

Казанлък ул. „Доктор Баев“ № 15 0431/ 6 21 25

 

Болнична медицинска помощ
2 МЦ „Ескулап-В” ООД

Медицински център

Казанлък ул. „Ген. Скобелев“ № 16 0431/ 8 74 30

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Здраве 1“ ООД

Медицински център

Козлодуй ул. „Славейков“ 0973/8 00 65

0878 619 077

Извънболнична медицинска помощ
2 МЦ „ДАРИС“ ЕООД

Медицински център

Козлодуй ул. „София“ № 13 0973/89 300

0973/89 311

0887 253 723

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

3 МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение

Козлодуй ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1 0973/ 852 250 Болнична медицинска помощ

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „ХИПОКРАТ 53“ ЕООД

Медицински център

Лом ул. „Петър Берковски“ № 3 0971/ 66 911 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Деница“ ООД

Медицински център

Монтана пл. „Алеко Константинов“ № 22 096/300 173

096/300 174

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 „Радиомед“ ЕООД

Медико-диагностична лаборатория

Монтана бул. „Ал. Стамболийски“ № 6 096/ 313 191 Образна диагностика

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ 1 Пазарджик ЕООД

Диагностични-консултативен център

Пазарджик ул. „Константин Величков“ № 50 034/406 166

034/406 150

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ – 1 ПЕРНИК ООД

Диагностични-консултативен център

Перник ул. „Брезник“ № 2 076/608 776 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ Плевен ЕООД

Диагностични-консултативен център

Плевен ул. „Г. Кочев“ № 8А 064/886 417 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 МЦ „ЕКЗАКТА МЕДИКА“ ООД

Медицински център

Плевен ул. „Тодор Каблешков“ № 35 064/ 88 55 55

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МДЛ „Русев” ЕООД

Специализирана медико-диагностична лаборатория

Пловдив ул. „Анри Барбю“ № 6 032/ 967 423

032/ 968 515

ЯМР, скенер
2 ДКЦ І – Пловдив ЕООД

Диагностични-консултативен център

Пловдив ул. „Понеделник пазар“ № 5 032/623 934

032/623 951

032/623 917

032/628 071

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

3 ДКЦ ІІ – Пловдив ЕООД

Диагностични-консултативен център

Пловдив бул. „Шести септември“ № 110 032/605 804

032/605 801

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

4 АСИМП-МЦ „Кючук Париж“ ООД

Медицински център

Пловдив ул. „Георги Кондолов“ № 43А 032/ 516 773

0896 88 77 38

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „МЦ-1 Раднево“ ЕООД

Медицински център

Раднево ул. „Георги Димитров“ № 38 0417/ 830 90 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ I Русе ЕООД

Диагностични-консултативен център

Русе ул. „Независимост“ № 2 082/ 814 225

082/ 814 255

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „МБАЛ – САМОКОВ“ ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение

Самоков ул. „Македония“ № 49 0722/ 98 110

0722/ 98 111

0722/ 89 200

0722/ 89 299

Извънболнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД

Многопрофилна болница за активно лечение

Сандански Паркова зона 0746/343 90

 

 

Болнична медицинска помощ

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД

Многопрофилна болница за активно лечение

Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ № 5 044/618 000 Болнична медицинска помощ
2 ДКЦ Сливен ООД

Диагностични-консултативен център

Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ № 5 044/618 000 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 НЕОКЛИНИК МЦСИП ЕАД 

Медицински център

София ж.к. Стрелбище, бул. „П. Ю. Тодоров“ № 20 0 700 10 744

0877 597 877

 

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

ЯМР

2 „Медико-дентален център Кристал“ АД

Медико-дентален център

София ул. „Осогово“ № 55 02/42 00 220

02/42 00 221

Извънболнична медицинска помощ

Стоматология

Лаборатория

3 „Медико-дентален център Кристал“ АД

Медико-дентален център

София бул. „Ал. Стамболийски“ № 239, ет. 1 02/42 00 356

02/42 00 366

Извънболнична медицинска помощ

Стоматология

Лаборатория

4 МДЦ „Саздановски Медика Нова“ ООД

Медико-дентален център

София ул. „Нишава“ № 62 02/477 95 56

0896 571 214

 

Извънболнична медицинска помощ

Стоматология

Лаборатория

5 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЛАДОСТ МЕД 1“ ЕООД

Медицински център

София ж.к. Младост 1, бл. 54А , вх. 2 02/ 976 09 00

0885 966 924

 

Извънболнична медицинска помощ
6 МЦ „ПОЛИМЕД“ АД

Медицински център

София ул. „Брегалница“ № 47 02/ 815 79 01

02/ 815 79 02

02/ 815 79 26

0887 99 22 93

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

7 МЦ „Медкрос“ ООД

Медицински център

София ж.к. Студентски град, бл. 7А 02/ 405 32 70

02/ 405 32 71

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

8 МЦ „ЛЮЛИН-МЕД“ ООД

Медицински център

София ж.к. Люлин 7, ул. „Добри Немиров“ № 5 02/ 925 25 47

0889 14 14 11

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

9 „МЦ – ЦИМА М“ ЕООД

Медицински център

София ул. „Панайот Волов“ № 39-41 02/ 442 24 25

 

Извънболнична медицинска помощ
10 МЦ „ТОРАКС“ ЕООД

Медицински център

София бул. „Ал. Стамболийски № 57 02/ 9 12 85

0887 59 49 02

0875 16 25 81

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

11 МЦ „ТОРАКС 2“ ЕООД

Медицински център

София бул. „Фритьоф Нансен“ № 21 02/ 980 78 86

0885 430 889

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

12 МЦ „САНУС 2000“ ООД

Медицински център

София ул. „Георги Софийски“ № 3, ВМА – Поликлиника, етаж 1 02/ 922 52 75

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

13 МЦ „САНУС 2000“ ООД – филиал

Медицински център

София бул. “Иван Евст. Гешов” № 50 02/ 950 11 22

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

14 „Медицински център Хармония“ ООД

Медицински център

София жк. Младост 1, бл. 125, вх. 1 02/ 874 00 22

 

Извънболнична медицинска помощ
15 „Майчин дом – Медицински център“ ЕООД

Медицински център

София ул. „Здраве“ № 2 Поликлиника, партер 02/9172 451

 

Специализиране извънболнична медицинска помощ

 

16 „ДЕРМАТОЛОГИЧНА КЛИНИКА СОФИЯ“ ГПСИМПДВ ООД

Дерматологична клиника

София ж.к. Дървеница, ул. „Белимел“ № 45 02/ 472 13 56

0879

Извънболнична медицинска помощ

Дерматология

17 „ДКЦ Д-Р И.С. ГРИЙНБЕРГ“ ООД

Диагностични-консултативен център

София ж.к. Младост 3, ул. „Д-р Атанас Москов“, бл.325 02/ 97 44 816

0898 77 68 24

 

Извънболнична медицинска помощ
18 „ДКЦ Д-Р И.С. ГРИЙНБЕРГ“ ООД – филиял ж.к. Дружба 2

Диагностични-консултативен център

София ж.к. Дружба 2, бул.“Копенхаген“ 23-А, на кръстовището с бул. „Проф. Цв. Лазаров“ 02 /41 70 519

02/ 974 49 33

0898 776 812

Извънболнична медицинска помощ
19 ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

София ул. „Георги Софийски“ № 1 02/ 92 30 750 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

ЯМР

20 „ЕВРОКЛИНИК ДКЦ“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

София бул. „Цар Борис III” № 163 02/ 9 555 008

02/ 9 555 009

02/ 443 70 07

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

21 ДКЦ „СВ. ЛУКА – ДИАБЕТЕН ЦЕНТЪР“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

София бул. „Евлоги Георгиев“ № 108 02/ 943 32 43

02/ 943 33 50

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

22 ДКЦ „АЛЕКСАНДРА ХЕЛФ“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

София ул. „Бачо Киро“ №8 02/ 475 09 09

02/ 479 15 17

0879 311 108

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

23 ДКЦ XXII СОФИЯ ЕООД

Диагностични-консултативен център

София ул. „Николай Коперник“ № 9 02/ 872 06 06

02/ 892 98 59

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

24 ДКЦ XXV – СОФИЯ“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

София ж.к. Младост 3, ул. „Свето преображение“ № 20 02/ 976 75 00 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

25 „Д-Р СИЙКА ПАВЛОВА“ – ОЧНИ БОЛЕСТИ

Специализиран очен кабинет

София ж.к. Младост 1, бл. 54, вх. 3 02/ 975 11 39

0888 491497

 

Очни болести
26 „Д-Р СИЙКА ПАВЛОВА“ – ОЧНИ БОЛЕСТИ

Специализиран очен кабинет

София ж.к. Хаджи Димитър, бл. 54, вх. Б 02/ 975 11 39

0888 491497

Очни болести
27 „ГП за първична медицинска помощ – МКЦ Моят лекар“ ООД

Групова практика/ Медицински център

София за лица над 18 г. – ул. „Акад. Стефан Младенов“ 8, Студентска поликлиника, кабинет 14, 15 и 16

за лица под 18 г. – ул. „Чавдар Мутафов“ 25Б, ет. 1

02/ 401 78 78 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

28 Дентално студио Перфект АПМП-ИППМП-ДМ ЕООД

Стоматологичен център

София ж.к. Борово, ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 1 0878 909 534

 

Стоматология
29 АПМП-ИППМП ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ГЕРМАНОВ ДЕНТАЛ ЕООД

Стоматологичен център

София ул. „Елин Пелин“ № 24 0898 378 880

 

Стоматология
30 Стоматологичен център „Люлин Дент“

Стоматологичен център

София ж.к. Люлин 7, ул. „Добри Немиров“ № 5 02/ 824 91 00

0885 262 951

Стоматология
31 МДЛ „М-ТЕХ ” ООД 

Медико-диагностична лаборатория

София бул. „Ген. Тотлебен“ № 21 02/ 951 54 61

02/ 91 543 04

ЯМР
32 МДЛ „Русев” ЕООД

Специализирана медико-диагностична лаборатория

София бул. „Ген. Н. Столетов“ № 67А в сградата на Пета-МБАЛ-София ЕАД 0886 917939

0889 535617

ЯМР, скенер
33 СМДЛ „РАМУС“ ООД

Специализирана медико-диагностична лаборатория

София

и страната

гр. София, ул. „Ангиста“ № 2-4 (зад пазар “Сточна гара”) 02/943 11 96

0886 372 639

Лаборатория
34 Университетска болница „Лозенец“

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

София ул. „Козяк“ № 1 02/ 96 07 681

02/ 96 07 682

02/ 96 07 683

02/ 96 07 684

02/ 96 07 685

Извънболнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

Лаборатория

ЯМР

35 Очна болница „Кристал “ АД

Специализирана болница

София бул. „Ал. Стамболийски“ № 239, ет. 2 02/42 00 352 Болнична медицинска помощ
36 СБАЛОТ „ВИТОША“ ЕООД

Ортопедична болница

София бул. „Симеоновско шосе“ № 108 Б 02/ 962 22 92

 

Болнична медицинска помощ

Ортопедична болница

37 „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение

София бул. „Христо Ботев“ № 120 02/ 915 85 00

 

 

Болнична медицинска помощ
38 IV МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение

София бул. Македония № 38 02/ 953 24 85

 

Извънболнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

77Лаборатория

39 МЦ „Здраве за всеки“ ЕООД

Медицински център

София ж.к. Младост 1, бл. 54А, вх. 2, партер 02/ 975 33 90 Извънболнична медицинска помощ
40 МЦ „Здраве за всеки“ ЕООД

Медицински център

София ж.к. Люлин 9, ул. „Майски ден“ №26 02/ 826 06 60 Извънболнична медицинска помощ
41 „ЛОРА – Медицински център“ ЕООД

Медицински център

София ул. „Позитано“ № 10 02/ 980 80 65 Извънболнична медицинска помощ
42 МЦ „Кардио плюс“ ЕООД

Медицински център

София ул. „Св. Георги Софийски“ №3, Поликлиника ВМА 02/922 6029

02/922 6030

02/922 6031

Извънболнична медицинска помощ
43 МЦСИП „Арго медика“ ООД

Медицински център за специализирана извънболнична помощ

София ул. „Стара планина“ №23 02/45 077 45 Извънболнична медицинска помощ
44 „ДКЦ Асцендент“ ООД

Диагностични-консултативен център

София ул. „Бачо Киро“ №47 02/ 983 9494

02/ 983 1568

0885 542 079

Извънболнична медицинска помощ
45 „АСМП – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ 2000“ ООД

Медицински център

София бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 92 02/ 931 61 45

02/ 831 30 10

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

46 „МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София

и страната

гр. София, ул. „Позитано“ №24 02/ 9 863 864

02/ 9 866 676

Лаборатория
47 ПЕТА МБАЛ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Многопрофилна болница за активно лечение

София бул. „Столетов“ № 67А 02/ 92 68 147 Извънболнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „МЦ Свети Пантелеймон“ ЕООД

Медицински център

Стара Загора ул. „П. Р. Славейков“ № 8 042/ 636 147 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 ДКЦ „Ритъм ТР“ООД

Диагностични-консултативен център

Стара Загора ул. „Васил Априлов“ № 12А 042/ 615 000

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ „Св. Георги“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

Хасково ул. „Ст. Стамболов“ № 2 038/ 606 229

038/ 606 212

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 МБАЛ „Хигия” ООД

Многопрофилна болница за активно лечение

Хасково ул. „Ст. Стамболов“ № 2 038/ 606 231

 

Болнична медицинска помощ

 

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „ДИАНАМЕД – 2001“ ЕООД

Медицински център

Ямбол ул. „П. Хитов“ № 30 046/ 66 15 30 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 „ДКЦ 1 – ЯМБОЛ“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

Ямбол ул. „Христо Смирненски“ № 2 046/ 60 00 26

0893 303 473

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

0700 20 520

CALL CENTER 24/7

Имате въпроси? Нашият кол център работи денонощно и с готовност да отговори на всеки Ваш въпрос на телефон

или през контактната форма

    Продължавайки навигацията Вие се съгласявате с използването на бисквитки. още информация

    Настройките за бисквитките на този уебсайт "разрешават бисквитки" за да ви дадат най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате уебсайта без да промените настройките на бисквитките или натиснете "Съгласен съм" приемате използването им.

    Затвори